De autonomie van het kind
30 november 2021 

De autonomie van het kind

Eén van de dingen die je steeds in je achterhoofd moet houden is de autonomie van kinderen. Het is belangrijk om kinderen de kans te geven om zelf te ontdekken.

Respect voor autonomie is best een lastig dingetje. Benoemen wat je gaat doen, erop vertrouwen dat kinderen bepaalde dingen zelf kunnen oplossen, hun behoefte volgen, ze de kans geven alles zelf te proberen en te ontdekken.

Het vergt soms veel vertrouwen en geduld van de kinderen én de volwassenen. Maar het wordt uiteindelijk meer dan beloond; zeker wanneer een kind zelf iets probeert en apetrots is wanneer het is gelukt!

We kunnen kinderen heel veel leren, juist bij de dingen die wij lastig vinden!

Ze laten ons zien wat zij willen: ze maken hun behoefte kenbaar en zijn hun omgeving aan het ontdekken.

Door open te staan voor hun initiatieven en goed te observeren, leer je wat de groep nodig heeft. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Soms ben je bezorgd of ongeduldig.

Laat je niet teveel leiden door je angst of door de klok. Verplaats je in de kinderen en laat ze ontwikkelen op hun eigen manier.

Probeer de inbreng van de kinderen positief te waarderen en probeer hier dan op in te spelen. Wil een kind bijvoorbeeld helpen met koken?

Wil het kind zelf knippen? Wil het kind graag zelf zijn schoenen aan doen? Vaak voel je de drang om te gaan helpen, maar hoe vaak nemen we ze dingen uit handen omdat wij volwassenen denken dat wij het beter weten of kunnen?

Kinderen vinden het fijn als ze serieus genomen worden, ze kunnen stiekem al heel veel en zijn van nature heel erg leergierig en willen dus alles doen wat jij ook doet.

De kunst is dan ook om ze te leren dat het niet erg is als er iets niet meteen lukt. Van proberen kan je leren! Vertrouwen speelt hierbij een grote rol.

Je kunt bij het knutselen de autonomie nog meer verhogen. Geef ze keuzevrijheid en bied de kinderen een knutselhoek.

Zet op kindhoogte bakken neer, waar kinderen zelf materialen kunnen pakken. Het werken aan een laag tafeltje geeft de kinderen meer bewegingsvrijheid: ze kunnen tijdens het werken gemakkelijk opstaan en spulletjes pakken.

Geef ze de vrije hand: zelf verzinnen, zelf kiezen, zelf pakken, zelf uitproberen, dat geeft ze zelfvertrouwen!
Reactie plaatsen