kinderopvang Pluk de dag  op bezoek bij brandweer Teteringen 


GGD Inspecties 


In opdracht van de betreffende gemeente houdt de GGD jaarlijks toezicht op onze locaties. Uitgangspunt bij dit toezicht zijn de eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang.

Professionele kinderopvangcentra zijn tevens verplicht een zorgvuldige klachtenregeling te hebben. Kinderdagverblijf Pluk de Dag heeft een klachten reglement en is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.


Locatie Kinderdagverblijf Breda

Locatie Kinderdagverblijf Oosterhout 

Meer informatie over onze locaties

Tel: 076 - 571 2890

Druivenstraat 3, 4816 KB

 planningdruivenstraat@kdvplukdedag.nl  

Registratienummer Landelijk Register 406034175

Tel: 0162 -  450 256

Dillehof 9, 4907 BG

planningdillehof@kdvplukdedag.nl

Registratienummer Landelijk Register 173547813