pedagogisch beleidsplan  Pluk de dag

Ons pedagogisch beleidsplan  


Het pedagogisch beleidsplan geeft onze visie weer en is daarbij ook het uitgangspunt voor het werken in de praktijk. Medewerkers moeten richting en inspiratie voor hun pedagogisch handelen kunnen ontlenen, aan het pedagogisch beleidsplan.

Ouders/verzorgers moeten een duidelijk beeld krijgen van wie kinderdagverblijf Pluk de Dag is, wat de pedagogische visie is en wat zij op basis daarvan kunnen verwachten met betrekking tot het pedagogisch handelen op het kinderdagverblijf. Dit pedagogisch beleidsplan laat zien hoe wij naar kinderen kijken.

Welke behoeften hebben kinderen,

hoe voorzien wij daarin

en waarom doen we dat zo?

Omdat de kinderopvang altijd in beweging is, is het ook zaak om het pedagogisch beleidsplan te blijven vernieuwen.

Pluk de Dag Kinderdagverblijf heeft het beleidsplan gebaseerd op de vier basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven en het Pedagogisch Kader Kindercentra 0 tot 4 jaar.

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid, gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties, gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties en kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken.

Het kader is bedoeld ter kwaliteitsverbetering van de sector kinderopvang. Het biedt een beschrijving van hoe kinderen leren en wat ze moeten leren.

Het beschrijft globale doelen en competentiegebieden voor baby’s, dreumesen en peuters en biedt een leidraad voor de wijze waarop de pedagogisch medewerksters van kinderdagverblijf Pluk de Dag de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling.

Een gezonde start

Ons voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Wij vinden het belangrijk om kinderen gezonde voeding te bieden en zo positief bij te dragen aan hun ontwikkeling.

Wij bieden daarom voornamelijk producten aan uit de Schijf van Vijf.

Bij Pluk de Dag hebben we ook een traktatiebeleid.  

Van ouders en pedagogisch medewerkers wordt verlangd dat er gezonde traktaties worden getrakteerd. Wordt er een ongezonde traktatie getrakteerd dan mag deze geweigerd worden.

Een traktatie kan een tussendoortje vervangen, maar het fruitmoment mag niet worden overgeslagen, tenzij er fruit getrakteerd wordt. Wel mag het fruitmoment worden verzet naar de middag.

We wijzen ouders erop dat wij graag traktaties willen die niet te groot zijn en weinig calorieën bevatten (bijv. maïs wafels, rozijntjes,  biologische groente koekjes van organix, soepstengels, fruit, groente) 


Om het makkelijk te maken hebben we een aantal voorbeelden van gezonde traktaties gemaakt, deze delen wij in onze blogs.                                        

Meer informatie over onze locaties

Tel: 076 - 571 2890

Druivenstraat 3, 4816 KB

 planningdruivenstraat@kdvplukdedag.nl  

Registratienummer Landelijk Register 406034175

Tel: 0162 -  450 256

Dillehof 9, 4907 BG

planningdillehof@kdvplukdedag.nl

Registratienummer Landelijk Register 173547813