vierogen principe van Pluk de Dag

Kinderdagverblijf Pluk de Dag

werkt volgens het vier ogen principe 


Pluk de Dag Kinderdagverblijf vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen. Aan de hand van het rapport Gunning hebben wij een document met betrekking tot het vier-ogen principe opgesteld.

Rapport Gunning

Het rapport Gunning stelt verplicht dat er altijd twee volwassenen zijn die de kinderen in een groep kunnen zien of horen. Te denken valt niet alleen aan aanwezigheid of directe nabijheid van pedagogisch medewerkers, maar ook aan de inzet van bijvoorbeeld stagiaires, groepshulp en/of vrijwilligers.


Het samenvoegen van groepen kunnen alternatieven zijn, voor een korte tijd aan het begin of het eind van de dag. Bouwkundige en technische maatregelen voor transparantie in het gebouw

Pluk de Dag Kinderdagverblijf beschikt over ruime groepen met veel glas. Het glas tussen de groepen en de verschoonruimte wordt transparant gehouden en wordt niet beplakt met werkjes.

De groepen grenzen aan elkaar en zijn ‘open’. Slaapkamers grenzen aan de groepen. Omdat deze niet voorzien zijn van glas laten we de slaapkamerdeur open wanneer een pedagogisch medewerker een kind op bed legt.

Nieuwe medewerkers 

Bij aanname wordt bij nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers altijd referenties opgevraagd. Zij mogen pas gaan werken op het moment dat hun Verklaring Omtrent Gedrag binnen is.

Overigens beschikt iedere medewerker over een dossier waarin een Verklaring Omtrent Gedrag en overige personeelsdocumenten zijn opgenomen. Binnen Pluk de Dag Kinderdagverblijf wordt er gewerkt met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Uitstapjes 

Uitstapjes worden ten alle tijden begeleid door minimaal twee volwassenen. Te denken valt aan pedagogisch medewerkers maar ook stagiaires. Tijdens uitstapjes zorgen we voor voldoende begeleiding. Heb je vragen dan kun je altijd contact opnemen wij helpen je graag verder.

Meer informatie over onze locaties

Tel: 076 - 571 2890

Druivenstraat 3, 4816 KB

 planningdruivenstraat@kdvplukdedag.nl  

Registratienummer Landelijk Register 406034175

Tel: 0162 -  450 256

Dillehof 9, 4907 BG

planningdillehof@kdvplukdedag.nl

Registratienummer Landelijk Register 173547813