kinderopvang Breda

Over ons

Pluk de Dag Breda bestaat uit twee groepen en Pluk de Dag Oosterhout bestaat uit drie groepen.  Wij werken met stamgroepen, dat wil zeggen dat er minimaal twee vaste pedagogisch medewerkers op de groep staan en dat de kinderen ook in een vaste groep zitten.

Zo zien de kinderen en de ouders altijd een vast gezicht en zorgt dit voor een veilige en vertrouwde omgeving. De groepen bestaan uit twaalf tot zestien kinderen.

Het zijn verticale groepen, dit houdt in dat de leeftijd op de groep varieert van 0 tot 4 jaar. Kinderen doen in de omgang met andere kinderen van verschillende leeftijden vaak heel andere ervaringen op. Het dagritme en de interesse van de kinderen zijn verschillend. Op deze manier leren alle kinderen rekening te houden met elkaar.

Belangrijk om te weten

Dagprogramma

Kinderen krijgen bij ons rust, structuur en duidelijkheid. Met een vaste dagindeling weten de kinderen wat ze kunnen verwachten. Hierdoor krijgen ze een sterker gevoel van veiligheid en vertrouwen.

Vier ogen principe

Pluk de Dag Kinderdagverblijf vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen. Ons vier-ogen principe hebben wij opgesteld aan de hand van het rapport Gunning.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan geeft onze visie weer en is daarbij ook het uitgangspunt voor het werken in de praktijk. Ons pedagogisch beleidsplan laat zien hoe wij naar kinderen kijken

Oudercommissie

Wij vinden het belangrijk dat ouders inspraak hebben binnen Pluk de Dag Kinderdagverblijf. Daarom hebben wij een oudercommissie.

Meer informatie over onze diensten?

Wilt je meer weten over onze diensten of heb je vragen? Neem zeker contact met ons op, we helpen je graag met het vinden van een fijne plek voor jouw kind.

Controlerende instanties

Controlerende instanties zoals GGD en brandweer houden in opdracht van de betreffende gemeente jaarlijks toezicht op onze locaties. Wij delen dit altijd op onze website

Privacy Policy

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of het contactformulier op onze website

Algemene voorwaarden

Wanneer jij je aanmeldt of gebruik maakt van onze diensten, verstrekt jij ons persoonsgegevens. Aangezien we jouw privacy erg belangrijk is voor ons, doen we er alles aan om je op de hoogte te houden van elke verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie over onze locaties

Tel: 076 - 571 2890

Druivenstraat 3, 4816 KB

 planningdruivenstraat@kdvplukdedag.nl  

Registratienummer Landelijk Register 406034175

Tel: 0162 -  450 256

Dillehof 9, 4907 BG

planningdillehof@kdvplukdedag.nl

Registratienummer Landelijk Register 173547813

kinderdagverblijf Breda en Oosterhout
kinderdagverblijf Breda Oosterhout Teteringen
kinderdagverblijf Breda en Oosterhout